Bescherming van persoonlijke gegevens

Disclaimer:
Gossmann GmbH controleert en actualiseert continu de informatie op deze website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens intussen gewijzigd zijn. Een garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie kan om deze redenen niet worden verleend. Iedere aansprakelijkheid voor schaden, die direct danwel indirect uit het gebruik van deze website ontstaan is uitgesloten. Dit geldt tevens voor alle andere websites, waarnaar door middel van hyperlinks wordt verwezen. Gossmann GmbH is voor de inhoud van de websites, die op basis van een dergelijke verlinking worden bereikt, niet verantwoordelijk.

Auteursrecht:
Inhoud, afbeeldingsmateriaal en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, uittreksels van teksten of afbeeldingsmateriaal is vooraf toestemming van Gossmann GmbH noodzakelijk.

Bescherming van persoonlijke gegevens:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en aldaar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om meerdere, met het website-gebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren. Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens van Google Inc. in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door middel van een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; wij attenderen u echter erop dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in volle omvang gebruik kunt maken. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de voorgaand beschreven manier en voor het voorgaand genoemde doel accoord.